Olycka med statisk elektricitet på Pågen
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor