FN:s fredbevarande styrka
bytte mat mot sex
Enligt korrespondens som Wikileaks nyligen kommit över har personal hos FN:s fredsbevarande styrka på Elfenbenskusten regelbundet bytt mat mot sexuella tjänster. 16 personer har nu omplacerats. 10 av dem är befäl. Resten soldater.
 
”Vi ser det här som ett ledningsproblem. De har misslyckats med att förebygga sexuell exploatering”, säger FN:s taleman Michel Bonnardeaux.
 
Uppgifterna bekräftar den undersökning som biståndsorganisationen Save The Children U.K. gjorde 2009.
 
De intervjuade tio slumpmässigt utvalda minderåringa flickor i staden Toulepleu. Åtta uppgav att de fått mat av soldater från FN i utbyte mot sexuella tjänster.
   
/FoodMonitor