Fula Bonnier och Happy Green förbjuds att förkläda hälsokostreklam som journalistik
KOMMENTAREN Patent- och marknadsdomstolen har förbjudit tidningen Expressen, alltså Expressen Lifestyle AB, och företaget Happy Green AB i Malmö som båda ingår i Bonnier-koncernen att oriktigt hävda att hälsokost eller livsmedel kan bota allvarliga sjukdomar. Bolagen får inte heller dölja reklam som redaktionell text.
”Expressen och företaget Happy Green, som båda ingår i Bonnierkoncernen, har gjort reklam för produkter som påstås bota eller lindra allt från cancer och tarmbesvär till huvudvärk och illamående. Reklamen såg ut som vanliga redaktionella artiklar i tidningen, men i texten fanns en stor mängd annonser som gjorde reklam för samma produkter som beskrevs i artikeln”, skriver Konsumentombudsmannen, KO, i ett pressmeddelande idag.
”Domen innebär att Expressen förbjuds att göra reklam på det sätt som gjorts i samarbetet med Happy Green. Båda företagen förbjuds också att påstå att en lång rad produkter kan lindra eller bota sjukdomar. Domstolen listar en rad påståenden i två punkter som förbjuds och varje punkt är förknippad med ett vite på 1 miljon kronor för Happy Green och 5 miljoner kronor för Expressen. Sammanlagt rör det sig alltså om viten på 2 respektive 10 miljoner kronor för de båda bolagen. Ett vite är enbart framåtsyftande och kan komma att dömas ut om bolagen bryter mot domen framöver.”
På KO är man idag nöjda med domen mot bolagen. Det är KO som har drivit saken i rätten.
– Det är glädjande att domstolen delar KO:s syn på reklamen i Expressen. Det är ett ofog att utforma en artikel som om det vore en journalistisk artikel, när det i själva verket är reklam för systerföretagets hälsokostprodukter. Det är mycket viktigt att det upprätthålls en tydlig skiljelinje mellan vad som är oberoende journalistisk och vad som är reklam, säger Pär Magnusson, processråd vid KO, enligt pressmeddelandet.
Enligt domen ska även Happy Green och Expressen ersätta KO:s rättegångskostnader på 208 900 kronor.
Som FoodMonitor berättat om tidigare är Bonnier en mycket obehaglig koncern som inte tycks dra sig för att bland annat använda sig av abonnemangsfällor och vilseledande marknadsföring.
Bonnier tror säkert att de osårbara genom det skydd som bland annat tidningarna Dagens Industri och Expressen ger dem.
Vi kan konstatera att de tycks vara helt ointresserade av att rätta till brister som förtvivlade konsumenter tar kontakt med dem om. Vi har läst många anmälningar mot Bonnier-koncernen.
Det är därför bra att Konsumentverket agerat mot koncernen i det aktuella fallet. Man kan bara hoppas att myndigheten fortsätter på den vägen.
Den aktuella domen kan överklagas.
FoodMonitor har sökt Happy Green och Expressen.
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: det här är skandalkoncernen Bonnier
Fakta:
Happy Green AB
Omsättning: 25 miljoner kronor (2021).
Resultat: minus 62 000 kronor.
Antal anställda: 6.