Potatis21
Totalt 9 procent större matpotatisskörd än förra året
Jordbruksverket meddelar att årets totala skörd av matpotatis beräknas till 500 000 ton. Det är enligt myndigheten en ökning med 9 procent jämfört med förra året.
”Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis var 33 500 kilo per hektar år 2022. Det är 9 procent större än 2021 års slutliga hektarskörd. Den odlade arealen matpotatis minskade med nästan 30 hektar jämfört med 2021, till 14 910 hektar. Det är den minsta areal som någonsin redovisats i statistiken”, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.
”Örebro län hade den största ökningen av totalskörd, 29 procent. Övriga län där totalskörden ökade var Dalarnas, Hallands, Skåne och Östergötlands län där totalskörden ökade med mellan 7 och 12 procent. I Västerbottens län minskade totalskörden med 14 procent. För övriga län där uppgifter kan redovisas är skillnaderna i totalskörd jämfört med 2021 inte statistiskt säkerställda.”
/FoodMonitor