ICA Sverige skär bort 200 positioner i sin arbetsstyrka
Butikskedjan ICA Sverige meddelar att man genomför ett effektiviseringsprogram som bland annat innebär att 200 positioner avvecklas. Samtidigt beräknar man att ”årligen frigöra 1 miljard kronor”.
”En utmanande omvärldssituation med stigande kostnader, hög inflation, minskad disponibel inkomst och därmed en högre prismedvetenhet hos kunderna har satt hård press på såväl ICA Sverige som ICA-handlarna, både vad gäller marknadsandelar och försäljningsvolymer. ICA Sverige vidtar därför åtgärder för att tillsammans med ICA-handlarna vända denna utveckling”, skriver ICA i ett pressmeddelande.
”Programmet beräknas årligen frigöra cirka 1 miljard kronor. Programmet syftar till att minska kostnader och omfattar en organisationsöversyn som inledningsvis innebär en minskning av cirka 200 positioner, främst på tjänstemannasidan. ICA Sverige har även infört konsult- och anställningsstopp. Arbetet med att identifiera de 200 positionerna liksom eventuella omstruktureringskostnader kommer att ske under det första kvartalet 2023.”
/FoodMonitor