Bekämpningsmedelsblunder kostar gurkodlare miljonbelopp
En gurkodlare i Halmstads kommun har använt det otillåtna bekämpningsmedlet pyrimetanil vid odling av gurkor. Det har Livsmedelsverket upptäckt. Odlaren förlorar nu 1.4 Mkr brutto i utebliven skörd, motsvarande cirka 135 ton gurka. Han är idag bestört.
”Vi har gjort ett misstag och vi kryper inte undan ansvaret”, säger gurkodlaren.
 
”Hade jag på något sätt kunna ha haft detta ogjort så hade jag betalt vad som helst. Jag har inte kunnat sova riktigt de senaste 14 dagarna.”
 
Odlaren, som leverat gurkor till den Svenska dagligvaruhandel i flera decennier, blev enligt uppgift rekommenderad av en leverantör att använda preparatet Scala som innehåller pyrimetanil till sina gurkor.
 
Scala får användas till tomatodlingar. Men eftersom tillverkaren BASF inte ansökt om tillstånd för gurkor så är all sådan användning otillåten i Sverige.
 
De halter som nu upptäckts i de drabbade gurkorna ligger långt under det europeiska gränsvärdet. Enligt Livsmedelsverket innebär det ingen som helst risk för konsumenter att äta gurkor med så låga halter av pyrimetanil
 
Men de Svenska gurkodlarna är skrämda efter de ehec-larm som drabbade branschen i början av sommaren.
 
”Vi har inte haft några krav på oss att stoppa gurkorna. Det var det omedelbara beslutet vi tog själva. Vi vill inte förstöra för våra kollegor och förbruka förtroendet som allmänheten har för oss. Våra kollegor har haft en tillräckligt jobbig säsong med sämre priser på grund av ehec och annat”, säger gurkodlaren.
 
Trots att gurkodlaren stoppat sina leveranser av gurkor och rivit odlingarna för i år så fortsätter myndigheternas hantering av ärendet.
 
Både Länsstyrelsen i Hallands Län och Halmstads kommun anser att ett lagbrott kan ha begåtts.
 
”Jag ska kontakta miljöåklagaren. Det är inte helt tydligt vad det finns straffbestämmelser”, säger en handläggare vid Halmstads Kommun.
 
HÅKAN FRISELL

 

 
FoodMonitor-Fakta:
De uppmätta halterna av pyrimetanil i gurka från odlaren i Halmstads kommun låg på 0.074 mg/kg respektive 0.028 mg/kg. Det är långt under det europeiska gränsvärdet på 1 mg/kg. Livsmedelsverket beslutar om saluförbud om ett gränsvärde på 2 mg/kg överskrids.
 
De nu aktuella gurkorna har sålts till dagligvarukedjorna i Sverige via distributören Svenska Odlarlaget.