Livsmedelsverket kräver att Lövsta Kött slutar med slaktsnusk med slaktkroppar
En stor andel ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20