slakteri72
Slaktsvin misstänks ha utsatts för yttre våld – Livsmedelsverket hävdar omfattande sekretess
Tidigare ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: det aktuella djuret. Bildtext: OV. Foto: Livsmedelsverket.