Herrljunga Cider kommenterar brister som Herrljunga kommun påstår sig ha upptäckt
Som FoodMonitor berättat om tidigare så anser Herrljunga kommun att dryckesbolaget Herrljunga Cider bryter mot regler kring källvatten, och använder otjänligt vatten. Nu ger bolaget sin kommentar.
”Herrljunga Cider AB har en bra dialog med kontrollmyndigheten Herrljunga kommun angående Herrljunga Ciders dricksvattenförsörjning. Vid vår senaste analysering av vårt dricksvatten låg fluoridhalten över gränsvärdet 1.5 milligram per liter och bedöms som otjänligt, då mätosäkerheten i analysen ej får tas med i beaktandet”, skriver Magnus Filipsson som är kvalitetsansvarig på Herrljunga Cider AB, i ett mejl till FoodMonitor.
”För att ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor