kalv79
Misstänkt högdräktig ko påträffad på Protos
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, en misstänkt högdräktig ko på slakteriet Protos AB i Visby. Djuret borde enligt OV inte ha transporterats till slakt. Det framgår av en anmälan som OV gjort till Länsstyrelsen Gotland. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
”Vid köttbesiktning på Protos AB den 27 december 2022 konstaterades en ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor