Skyddsombud vill att Arbetsmiljöverket ingriper mot Apotea – medarbetare påstås kränkas och straffas av chefer
Chefer tvingas kvar på sin arbetsplats och i sin tur kränker personal, kvinnor kan nekas sjukskrivning i samband med menstruation, det finns brister i kunskaper om brandskyddet och våld och hot mellan personal har förekommit. Det är situationen på nätapoteket Apotea AB:s logistikcenter i Morgongåva nära Heby – påstår sju skyddsombud på fackförbundet Unionen som nu begär att Arbetsmiljöverket agerar. Apotea säger sig vara förvånade över uppgifterna.
”… medarbetare tvingas till väldigt hög arbetsbelastning, påtvingad övertid, förhindras att lämna arbetsplatsen, kränks av chefer trots nolltolerans mot kränkningar, chefer tvingas kvar på arbetsplatsen tills “arbetet är slutfört” trots spärrar under ordinarie arbetstid som förhindrar dem och medarbetarna att utföra arbetsuppgifter etcetera”, skriver de sju skyddsombuden i dagarna i en anmälan till myndigheten.
Det har enligt uppgift hänt att personal på arbetsstället utsatt varandra för våld och hot.
”… två medarbetare utsatte varandra för våld samt våld och hot. I dagsläget har arbetsgivaren endast tagit ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL