slaktsvin39
Chaufför drev slaktsvin för hårt
I dagarna såg en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors hur en chaufför drev på slaktsvin för hårt. Drivningen skedde enligt OV inte på ett lugnt och korrekt sätt. Ett av djuren skadades så svårt att det fick avlivas på transporten. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om transportören och leverantören.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: djuret som fick avlivas på transporten. Foto: Livsmedelsverket.