Officiella veterinärer nekas tillgång till nötkreatursregister
Livsmedelsverkets officiella veterinärer, OV, är beroende av att slakterier frivilligt lämnar ut uppgifter ur det Centrala nötkreatursregistret – bland annat när OV ska smittspåra. Det medför risker. En djurhållare har till och med felaktigt blivit åtalsanmäld. Det var tidningen VeterinärMagazinet först med att rapportera om.
– Då fick vi kontakta djurhållaren och helt enkelt förklara att det hade blivit fel och be om ursäkt. Det var en djurhållare som inte alls var involverad i ett ärende, säger Anna Lindgren som är veterinärinspektör på Livsmedelsverket.
Det är Jordbruksverket ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor