Grisslakten ökar – andra djurslag minskar
Jordbruksverket meddelar att slakten av flera djurslag minskar samtidigt som grisslakten ökar. Invägningen av mjölk förra året minskade med drygt 1 procent jämfört med året innan.
Utvecklingen per djurslag såg enligt myndigheten ut så här:
”Gris: 254 300 ton. Det slaktades 2 672 400 grisar under 2022. Jämfört med 2021 ökade slakten av gris med 1 procent”.
”Nötkreatur: 135 200 ton. Det slaktades under året 412 100 nötkreatur. Slakten av nötkreatur minskade med 3 procent jämfört med 2021”
”Får och lamm: 4 700 ton. Under året slaktades det 226 900 får och lamm. Jämfört med 2021 minskade slakten av får och lamm med 1 procent”
”Fjäderfä: 176 100 ton. Det slaktades 113 243 900 fjäderfä under 2022. Slakten av fjäderfä minskade med mer än 3 procent jämfört med 2021”
/FoodMonitor