Barilla2023-02-14
Konsument: ”jag har 4 gånger under de senaste 12 månaderna hittat mask (/larver) i Wasas knäckebröd Din Harmoni Vallmofrö & Havssalt”
En konsument har anmält att denne vid flera tillfällen påträffat larver i en produkt från knäckebrödsvarumärket Wasa, som ägs av livsmedelsjätten Barilla, som köpts på Stora Coop Råå i Helsingborg. Konsumenten säger att han nu slutat att köpa produkten – som var en av hans favoriter.
– De borde åtgärda problemet, säger denne.
bDSC_0046
Konsumenten kontaktade först Filipstads kommun, där Barilla driver en knäckebrödsfabrik under varumärket Wasa, som sedan skickade ärendet vidare till Livsmedelsverket.
Bland annat så här skriver konsumenten i en anmälan om produkten:
”jag har 4 gånger under de senaste 12 månaderna hittat mask (/larver) i Wasas knäckebröd Din Harmoni Vallmofrö & Havssalt”
”… detta sista gången vi köper denna skräpprodukt, varvid vi fortsättningsvis slipper väcka kräkreflexerna i samband med frukosten!!!”
”De tre gånger jag kontaktat WASA i ärendet, skickar de mig en värdecheck på 200 kronor och beklagar det inträffade, men de verkar inte göra något åt problemet!!!”
”WASA säger att de gör noggranna kontroller av sin produkt, och indikerar att larverna hittar in i förpackningarna på något (ospecificerat) mellanlager.”
”Det som nästan förvånar mig mest är att WASA inte ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: produkten ”Din Harmoni Vallmofrö & Havssalt” från Wasa som det tycks finnas tre maskar på. Överst en forstoring. Underst originalbilden. Foto: den drabbade konsumenten. Används med tillstånd.