oDSC_0008
Stockholms stad förbjuder Di Luca & Di Luca AB att sälja extra jungfruolja som inte klarar krav
I flera års tid har företaget Di Luca & Di Luca AB i Stockholm salufört produkter under eget varumärke med beteckningen extra jungfruolja som inte uppfyller kvalitetskraven för att klassas som extra jungfruolja. Det påstår Stockholm stad som nu lagt ett förbud – och som förenats med ett löpande vite på 100 000 kronor.
”Miljöförvaltningen har konstaterat att ni saluför olivolja med beteckningen ”extra jungfruolja” på produktens etikett men att beteckningen inte överensstämmer med den kategori av olivolja som enligt analysresultatet finns i flaskan. Detta har ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: FoodMonitor.