kalv2023-02-28
Misstänkt högdräktig ko påträffad på KLS Ugglarps Dalsjöfors
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors en misstänkt högdräktig ko som bar på ett stort foster. Det framgår av en anmälan som OV gjort till länsstyrelsen. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: den aktuella kalven. Foto: Livsmedelsverket.