KLS2023-03-07
OV: oklart hur nötkreatur skadade sitt öga
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar ett nötkreatur som hade en ögonskada. Men det är enligt OV oklart hur den har uppstått.
”Den 1 mars kom transportören och hämtade mig (officiella veterinären) för han hade upptäckt en ögonskada på ett nötkreatur i samband med avlastningen. Omkringliggande vävnad runt ögat var så svullet så själva ögat kunde inte ses. Kring ögat sågs färskt samt intorkat blod och ögonvätska Det var svårt att uppskatta skadans ålder. Gick ej undersöka närmare på grund av klämrisk. Jag kan inte säga hur eller när skadan har skett men enligt min bedömning inom närmaste 2 dygn. Det kan ha varit att skadan inte var så omfattande till och börja med men kan ha förvärrats under transporten eller att den inte fanns innan pålastningen. Djuret har transporterats i några timmar och på den tiden kan blod ha hunnit intorka. Leverantören har inte nämn något om ögonskadan vid pålastningen till transportör eller information på transportkortet. Misstänker olyckshändelse”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.