Stjärnägg: falskt alarm om Newcastle
Som FoodMonitor berättat om tidigare så lade Jordbruksverket restriktioner mot KG:s Ägg AB i Linköping på grund av misstänkt Newcastlesjuka. Men i dag efter lunch så meddelar Stjärnägg, där KG:s Ägg ingår, att faran är över.
– Det var falskt alarm, säger Håkan Burlin som är vd i Stjärnägg.
Enligt Håkan Burlin var det förmodligen var det någon foderstörning som orsakade att "konstiga" ägg utan skal påträffats, så kallade skinnägg, som skulle kunnat ha varit en indikation på Newcastle. 
/FoodMonitor
LÄS MER: Äggpackeriet KG:s Ägg AB beläggs med restriktioner på grund av misstänkt Newcastlesjuka