Små förändringar i matprisindex
Världens livsmedelspriser förblev i stort sett oförändrade mellan juli och augusti 2011. Detta enligt FAO:s livsmedelsprisindex som publicerades idag. De stigande spannmålspriserna uppvägdes av prisnedgångar på de flesta andra varor som inkluderas mätningen, särskilt oljor och mejeriprodukter.
 
Enligt FAO låg indexet låg i snitt på 231 punkter förra månaden jämfört med 232 i juli, vilket var 26 procent högre än i augusti förra året. Nivån är dock sju punkter lägre än rekordnoteringen 238 i februari 2011.
 
FAO:s spannmålsprisindex snittade 253 punkter i augusti, en ökning med 2,2 procent eller fem punkter jämfört med juli. Där var nivån var hela 36 procent högre jämfört med augusti 2010, meddelar man.
 
De stigande spannmålspriserna förklaras med de små marginalerna i balansen mellan tillgång och efterfrågan, trots att produktionen förväntas öka. Världens spannmålsproduktion under 2011 spås nu uppgå till 2 307 miljoner ton, en siffra som är tre procent högre än 2010. Den senaste prognosen är nästan sex miljoner ton lägre än den tidigare förutsägelsen som publicerades i juli, enligt FAO.
 
/FoodMonitor