Polisen kränkte SVT-journalisters anskaffarfrihet
I maj förra året ingrep sju beväpnade poliser mot två journalister från SVT som filmade vid polishuset i Rinkeby. Poliserna hindrade en av journalisterna från att filma och tog dennes kamera i beslag. Justitieombudsmannen, JO, har granskat fallet och kommer idag med svidande kritik mot polisen.
”Journalistens filmande omfattades av den grundlagsfästa anskaffarfriheten och vid den aktuella tidpunkten var, enligt ett avgörande från Högsta domstolen, skyddslagens ansvarsbestämmelse och därmed sammanhängande regler om beslag inte tillämpliga”, skriver JO i ett beslut.
”JO konstaterar att det därför saknades lagliga förutsättningar att ingripa mot journalisterna i brottsutredande syfte och ta kameran i beslag. JO konstaterar vidare att ingripandet medförde att journalisterna hindrades i sitt arbete och att anskaffarfriheten kränktes. JO ser allvarligt på det inträffade och kritiserar Polismyndigheten för det.”
Poliserna agerade alltså utan att ha stöd i lagen för det. Detta eftersom det vid tillfället var lagligt för journalisterna att anskaffa uppgifter genom att avbilda polishuset, som är ett skyddsobjekt, i syfte att publicera materialet.
I januari i år trädde en ny lag i kraft som har ändrat läget.
”Genom lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2023 har det införts bestämmelser i TF och YGL som gör det möjligt att upprätthålla skyddslagens avbildningsförbud även när det är fråga om anskaffande av uppgifter för publicering i ett grundlagsskyddat medium (se prop. 2021/22:59)”, skriver JO.
/FoodMonitor

t20