kDSC_0015
Ledamot i kommunfullmäktige larmar: bristande brandskydd på Karlstads största kroggata
Vid Stora Torget i centrala Karlstad finns det en kroggata där uteserveringar satts upp tätt och utgör en allvarlig risk om det skulle börja brinna där eller det intilliggande huset – som hyser bland annat tidningen och fastighetsägaren NWT och deras kunder i krogbranschen. Det menar Peter Sörensen som är ledamot i kommunfullmäktige i Karlstad och som vänt sig till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Räddningstjänsten ser saken annorlunda.
"I ett uttalande i SVT den 8 mars 2023 berättar brandingenjör Ola Åkesson från Räddningstjänsten i Karlstad att Räddningstjänsten ända sedan 2014 känt till att den uteserveringslänga som uppfördes på Kungsgatan i Karlstad 2014 och som sedan dess står på denna plats gör att den bakomliggande fastigheten inte klarar kraven som ställs för ett godkänt brandskydd. Ändå har ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL