ost2023-04-05
Livsmedelsverket vill möjliggöra traditionella lagringsmetoder av ost i Sverige
Andra EU-länder säljer ost till Sverige som lagrats i jordkällare, grottor och liknande utrymmen. Nu vill Livsmedelsverket göra ett tillägg till föreskrifterna om livsmedelshygien för att göra den typen av lagring – som är mer traditionell – laglig även i Sverige.
”Genom ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden på Livsmedelsverkets hus. Foto: Livsmedelsverket.