slakt2023-04-12
OV: åtta slaktsvin utsatta för yttre våld
En officiell veterinär, OV, på ett svenskt slakteri har i dagarna påträffat åtta slaktsvin som utsatts för ett så kraftigt yttre våld på sina ryggar att det orsakat blödningar. Livsmedelsverket har vägrat att lämna ut uppgifter om slakteriet, leverantören eller grisbonden.
”Åtta slaktsvin som vid besiktning efter slakt av OV sågs med märken på ryggarna vilka misstänks tillkommit genom yttre våld. Det sågs blödningar i underhudsfettet på samtliga åtta, samt i sex av fallen blödning i underliggande muskellager. Märkena på djurens ryggar varierade i form och storlek och korrelerade med de underliggande blödningarna. Alla åtta grisarna kom från samma leverantör. Då OV inte har kunnat följa grisarna från ankomst till slakteriet till efter avlivning, avser informationen både leverantör, transportör och slakteri”, skriver OV i en anmälan.
”Livsmedelsverket ser mycket allvarligt på händelsen då det inte är tillåtet att tillfoga djur skador så som de som sågs på grisarna.”
/FoodMonitor
Bilden: ett av de aktuella djurens slaktkropp. Märken har framträtt tydligt efter skållningen på slakteriet. Foto: Livsmedelsverket.