slaktsvin2023-04-16
Slaktsvin med öppet sår transporterat till KLS Ugglarps i Dalsjöfors
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors ett slaktsvin som hade ett öppet sår och ett slaktsvin som hade ett bukbråck som kom från en och samma leverantör. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören och transportören.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.