Karlstad21
Frimurare dolde sig i kommunalrådets innersta krets
KOMMENTAREN Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Svt Värmland avslöjat en omfattande frimurarröta i Karlstad som tycks sträcka sig ända upp i regeringen. Kommunalrådet Linda Larsson (s) i Karlstad uttalade sig mycket kritiskt mot frimurarna – inte minst när det handlar om jäv. Då berättade Svt Värmland att det dolde sig en manlig frimurare i hennes innersta politiska krets.
– Det är klart att det är oroande. För när man inte öppet berättar vet man inte när det föreligger jäv, sa hon först till Svt Värmland.
Den utpekade frimuraren har nekat till att låta sig intervjuas av Svt Värmland.
Det här är ett stort problem. Frimurare avger nämligen tysthetslöfte. Att det döljer sig frimurare på myndigheter som inte deklarerar jäv är en grogrund för korruption och de frimurare som dras med i detta får hållhakar på sig.
Karlstad22
Svt Värmland har via en källa fått ta del av frimurarnas medlemsregister.
Registret tycks bland annat omfatta ett stort antal företagsledare och politiker – till och med landsbygdsminister Peter Kullgren som tidigare varit lokalpolitiker i Karlstad. FoodMonitor har uppgifter som även pekar på kopplingar mellan frimurarna och polismyndigheten i regionen.
Det finns en risk att frimurarötan i Karlstad handlar om bland annat tillståndsgivning hos myndigheter och lån i banker där det sitter frimurare som håller sina bröder om ryggen.
Förhoppningsvis blir det fler avslöjanden framöver. Frimurarna i Karlstad har en negativ påverkan på samhället.
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: Frimurarröta i Karlstad – landsbygdsminister Peter Kullgren är frimurarbroder
Har du uppgifter om frimurarna i Karlstad? Skriv gärna en rad till redaktionen @ foodmonitor.se. Du får vara anonym. Använd i så fall gärna en anonym mejladress som inte går att spåra.
Bilden överst: Kommunalrådet Linda Larsson (s) i Karlstad längst till vänster och en utpekad frimurare hos Moderaterna längst till höger. I samband med valrörelsen. Bilden underst: utpekat frimurare hos Kristdemokraterna i Karlstad tillsammans med vad som verkar vara en frimurarbroder. I samband med valrörelsen. Foto: FoodMonitor.