Skaraborgs Chark och Fågel tvingas att ändra ”äkta skinka”
Livsmedelsverket anser att det är vilseledande att företaget Skaraborgs Chark och Fågel AB i Skara använder märkningen "Äkta skinka". Myndigheten har därför i dagarna lagt ett föreläggande mot bolaget.
”Vid granskningen av märkningen för produkten "Äkta skinka" gjordes bedömningen att produktens beteckning är vilseledande. Ordet "äkta" bedöms vara ett säljande uttryck som anses vara vilseledande. Särskilt om ordet används ihop med en vedertagen beteckning för ett livsmedel. Ordet "skinka" är en vedertagen beteckning i Sverige. Med skinka menas lårmuskelaturen från gris. Livsmedelsverket anser att märkningen av produkten "Äkta skinka" antyder att produkten skulle vara mer äkta än andra livsmedel som består av skinka”, skriver myndigheten i sitt beslut om föreläggande.
Det här föreläggs nu Skaraborgs Chark och Fågel AB att göra:
”Säkerställa att livsmedel som släpps ut på marknaden inte har vilseledande märkning”
”Att beteckningen på produkten "Äkta skinka" ändras till att inte vara vilseledande”
Det är inte första gången Livsmedelsverket ingriper mot Skaraborgs Chark och Fågel AB. Tidigare har det handlat om bland annat ”pizzaskinka” som bolaget tillverkat av bogfläsk, snusk och bristande spårbarhet.
LÄS MER: Livsmedelsverket förelägger Skaraborgs Chark och Fågel AB att vidta åtgärder
LÄS MER: Livsmedelsverket ansöker om utdömande av 100 000 kronor i vite mot Skaraborgs Chark och Fågel AB
LÄS MER: Livsmedelsverket lägger 100 000 kronor i vite mot Skaraborgs Chark och Fågel AB
LÄS MER: Efter påtryckning från SLV – tillverkare backar om fuskskinka
LÄS MER: SLV hotar med rättsliga åtgärder mot fuskskinka
LÄS MER: Fuskskinka på pizzeria anmäld till Livsmedelsverket
/FoodMonitor