Butikkom i Malmö förbjuds att sälja produkter som innehåller otillåtna tillsatser och saknar svensk märkning
Livsmedelskontrollen på Malmö stad ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor