paddel2023-05-10
Tre misstänkt misshandlade grisar påträffade på svenskt slakteri
Igår påträffade en officiell veterinär, OV, tre grisar som misstänks ha misshandlats i samband med drivning. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om slakteriet, transportören och leverantören.
”I samband med besiktning efter slakt 9/5 2023 sågs tre slaktkroppar med blödningar i huden på ryggen som hade en form liknande en typ av paddel som ibland används för att driva på grisar. Blödningarna bedöms ha kommit genom slag med paddel i samband med hård drivning”, skriver OV i en anmälan.
/FoodMonitor
Bilderna: tagna vid köttbesiktning. Bildtext: OV. Foto: Livsmedelsverket.