slakt2023-06-15
Tjur dog av okänd orsak på svenskt slakteri
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på ett svenskt slakteri en transportskadad tjur som dött. Men dödsorsaken är enligt OV okänd. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om slakteriet och transportören.
”I samband med ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: den aktuella tjuren. Foto: Livsmedelsverket.