Brist på skjutvapen utsätter tulltjänstemän för oacceptabla risker
LEDARE Det är häpnadsväckande att tulltjänstemän som stoppar farliga narkotikakurirer på våra vägar inte har tillgång till skjutvapen.
”Vi stod HELT exponerade och totalt oförmögna att försvara oss, med den skyddsutrustning som Tullverket anser vara tillräcklig för arbetsuppgiften”, skriver en gruppchef på Tullverket i dagarna i en anmälan om en händelse i Södermanlands län då tulltjänstemän påträffade en större mängd narkotika i en bil som framfördes av två personer.
Den skyddsutrustning tulltjänstemännen bar på var batong, pepparspray samt skyddsväst – vilket kanske inte alltid räcker långt om man hanterar gärningsmän som bär på knivar, pistoler och automatvapen.
I maj kunde FoodMonitor berätta om en liknande händelse.
LÄS MER: Personal på Tullverket larmar: utrustning saknas för att hantera knivbeväpnade gärningsmän
I det nu aktuella fallet ringde tulltjänstemännen på polis – som emellertid dröjde 15-20 minuter innan de var på plats. Polisen beslutade sedan om förstärkningsvapen för sin personal på platsen. Det säger något om allvaret i situationen.
Under tiden tulltjänstemännen hanterade narkotikabeslaget åkte nämligen en annan bil runt omkring dem och markerade sin närvaro. Den bilen visade sig enligt uppgift tillhöra ett av de större kriminella nätverken i Stockholms förorter.
Man kan tycka att det är helt förbluffande att svenska tulltjänstemän som utför arbetsuppgifter som är så här farliga inte har tillgång till åtminstone pistoler.
En avdelningschef på Tullverket säger till FoodMonitor att myndigheten utrett saken flera gånger och kommit fram till slutsatsen att tulltjänstemän som utför den aktuella typen av arbetsuppgifter inte ska ha tillgång till skjutvapen – och att en del tulltjänstemän säger att de inte vill ha skjutvapen.
Det är förvånande. Vi kräver att poliser är beväpnade med skjutvapen för att skydda allmänheten och sig själva. Det är det få i dagens våldsutsatta Sverige som ifrågasätter. Varför ska då tulltjänstemän som agerar mot den beväpnade organiserade brottligheten tillåtas att vara obeväpnade? Det går inte ihop.
Självklart förutsätter beväpning av tulltjänstemän med skjutvapen en ordentlig utbildning och fortlöpande träning. Det kan det vara värt.
Förhoppningsvis kan politiken intressera sig mer för frågan då Tullverket tycks ha dragit fel slutsats.
HÅKAN FRISELL
Fakta:
Läs gruppchefens hela beskrivning av händelsen den 15 juni vid poliskontrollficka Västerleden i Södermanlands län här:
”Kontrollgrupp från Tullverket utförde ordinarie arbetsuppgifter utmed E4 i höjd med Nyköping. Arbetsuppgiften var LPK, Punktskattekontroller, där man eftersöker alkohol, cigaretter samt mineraloljor. När dessa arbetsuppgifter utförs är tjänstemännen utrustade med den skyddsutrustning som ingår i vår ordinarie verksamhet då vi tjänstgör i uniform. Den skyddsutrustningen omfattar batong, pepparspray samt skyddsväst. Vid kontroll av en lastbil upptäcks ett lönnutrymme där det misstänks kunna finnas cigaretter eller annan punktskattepliktig vara. Kontrollen initieras av två stycken tulltjänstemän vid ovan nämnda poliskontrollplats, centralt beläget i Nyköping. Utmed löper en större infartsväg till city som är hårt trafikerad. I lastbilen finns 2 stycken manspersoner, en chaufför samt en passagerare. Under kontrollen påträffas en större mängd narkotika i lastbilens lönnutrymme. Situationen blir plötsligt betydligt mer allvarsam då hotbilden mot kontrollerande tjänstemän ökar markant. Omedelbar förstärkning från polis samt kollegor begärs. Två av Tullverkets kollegor finns på Skavsta Flygplats som är cirka 15 minuters bilfärd bort ifrån kontrollplatsen. Polisens förstärkning dröjer 15-20 minuter trots att det begärts OMEDELBAR biträde från dem. Då polis samt kollegor ankommer till kontrollplatsen spärras hela kontrollplatsen av för övriga trafikanter. Detta görs då risken är överhängande att ett eventuellt fritagningsförsök av beslag samt personerna i lastbilen ej är osannolikt med anledning av beslagets storlek. Trafikintensiteten på vägen utanför kontrollplatsen är mycket hög. Under pågående kontroll uppmärksammar polisen en personbil som passerat flertalet gånger. Detta då personbilen kört på ett sådant sätt att man vill markera att man finns på plats. Bilen visade sig tillhör en person med kopplingar till ett av de större kriminella nätverken i Stockholms förorter. I väntan på bärgning av lastbil samt andra oförutsedda händelser blir vi stående på platsen under en längre tid. Hela tiden med polisens beskydd. När lastbilen skall bärgas till annan ort för vidare brottsutredning bedöms hotbilden vara så pass stor att man vill ha polisens beskydd under transporten. Polismyndigheten beslutar om förstärkningsvapen för de poliser som deltar i transporten. Under kontrollen fram tills bärgningen påbörjades var det med en klump i magen och stor oro och rädsla för samtligas liv och hälsa som vi stod HELT exponerade och totalt oförmögna att försvara oss, med den skyddsutrustning som Tullverket anser vara tillräcklig för arbetsuppgiften, mot någon som ville återta de varor som påträffats i lastbilen. Denne "någon" är givetvis någon med ett mycket stort våldskapital och som ej är rädda för att använda dödligt våld för att återta det vi påträffat. Påpekas bör att ovan nämnda personbil cirkulerade runt kontrollplatsen under hela tiden från det att den upptäcktes tills lastbilen bärgades från platsen.”