JO riktar svidande kritik mot Polismyndigheten för brister med 114 14
Justitieombudsmannen, JO, meddelar att man efter en granskning av tillgängligheten via telefonnumret 114 14 under andra halvåret 2022 och inledningen av 2023 nu i ett beslut riktar kritik mot Polismyndigheten.
– Den bristande tillgängligheten hos Polismyndigheten riskerar att allvarligt skada allmänhetens förtroende för myndigheten och kan minska villigheten att anmäla brott, säger JO Per Lennerbrant, enligt ett pressmeddelande.
Enligt granskningen var snittväntetiden i polisregion Stockholm mer än 100 minuter. Andra polisregioner hade en snittväntetid om 40 minuter eller längre.
– Det är ett angeläget samhällsintresse att en enskild kan komma i kontakt med polisen inom rimlig tid för att till exempel göra en anmälan om brott. Mot den bakgrunden är det inte förenligt med förvaltningslagens krav på tillgänglighet och inte heller med den serviceskyldighet som Polismyndigheten har med så långa väntetider som förekommit, säger JO Per Lennerbrant.
”JO ser allvarligt på det som kommit fram och kritiserar Polismyndigheten för den bristande tillgängligheten. Beslutet har skickats för kännedom till regeringen. JO kommer att fortsätta följa frågan”, skriver JO i pressmeddelandet.
/FoodMonitor