slakt2023-06-23t
Nötkreatur med sårig bursit misstänkt olagligen transporterat till KLS Ugglarps i Hörby
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Hörby ett nötkreatur med, slemsäcksinflammation, alltså sårig bursit, i samband med levandedjursbesiktningen. Enligt OV kan jdjuret ha transporterats olagligen till slakteriet. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: tagna vid kontrolltillfället. Foto: Livsmedelsverket.