Carlsberg lämnar Ryssland
Ölbolaget Carlberg meddelar att man, förutsatt myndighetsgodkännande, säjer sin verksamhet i Ryssland.
"Undertecknandet av ett avtal om att sälja den ryska verksamheten är en mycket viktig milstolpe i den mycket komplexa separations- och försäljningsprocessen. Även om det har varit en omfattande process, har det varit viktigt för oss att nå den bästa möjliga lösningen för alla intressenter, inklusive våra mer än 8 000 anställda i Ryssland. Vi ser nu fram emot att få de nödvändiga myndighetsgodkännandena", säger Cees ’t Hart som är vd i Carlsberg, enligt ett pressmeddelande (översatt från engelska /red).
/FoodMonitor