d2023-04-19
Distriktsveterinärer klagar fortsatt på långa arbetspass
I april kunde FoodMonitor avslöja att personal på Distriktsveterinärerna pressas så hårt att de bokstavligt talat somnat vid ratten och utgjort en trafikfara. Nu har FoodMonitor tagit del av de de interna rapporter om långa arbetspass, trafik och stress under beredskapstid som diarieförts sedan dess.
Framför allt problemet med de långa arbetspassen tycks ha fortsatt.
Bland annat så här ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL