NWT Media riskerar 50 000 kronor i sanktionsavgift för att olovligen ha sålt ekologiska livsmedel
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har mediekoncernen NWT Media AB i Karlstad sålt ekologiska livsmedel utan att vare sig ha anmält det till Karlstads kommun eller till ett kontrollorgan. Bolaget har straffats med 75 000 kronor i livsmedelssanktionsavgift av kommunen – och riskerar nu även upp till 50 000 kronor i sanktionsavgift för de ekologiska livsmedlen – men detta först efter det att FoodMonitor ställt frågor till Livsmedelsverket.
Först säger Karlstads kommun att man inte, trots tvingande lagstiftning, tänker anmäla överträdelsen gällande de ekologiska livsmedel till Livsmedelsverket som är den myndigheten som utfärdar den typen av sanktionsavgift.
Är det inte en tvingande lagstiftning att ni måste rapportera detta till Livsmedelsverket?
”Det stämmer. Eftersom verksamheten snart ska upphöra har jag pratat med Livsmedelsverket om hur de vill att vi ska agera. Som jag förstår det är främsta skälet till att vi ska rapportera avvikelsen till Livsmedelsverket att de ska kunna agera framöver, till exempel fatta beslut om sanktionsavgift. I och med att verksamheten upphör inom kort sa personen jag pratade med att det var upp till oss om vi ville göra med certifieringen av ekologiska livsmedel”, skriver Ronja Sjöqvist som är livsmedelsinspektör på Karlstads Kommun.
Men Karlstads kommun tycks ha blandat ihop skyldigheten för företag att certifiera sig med kommunens ansvar att anmäla överträdelser till Livsmedelsverket för att straff ska kunna dömas ut – eller av någon anledning medvetet underlåter att göra det.
Är inte lagstiftningen tvingande, alltså att kommunen är skyldig att anmäla överträdelsen till er?
”Det finns krav i lagstiftningen att en kommun ska underrätta Livsmedelsverket när kommunen konstaterar att en aktör inte har anmält sin verksamhet i enlighet med artikel 34 i förordning (EU) 2018/848. Detta framgår av 12 § LIVSFS 2021:12”, skriver Livsmedelsverket i ett mejl till FoodMonitor.
Och varför har det betydelse att företaget skulle lägga ned sin verksamhet för att de ska kunna straffas för överträdelsen?
”Detta har inte betydelse när det gäller kommunens skyldighet att underrätta Livsmedelsverket enligt 12 § LIVSFS 2021:12. Diskussionen i detta fall rörde huruvida aktören behövde anmäla sin ekologiska verksamhet till Livsmedelsverket respektive till ett kontrollorgan (enligt 2 § LIVSFS 2021:12), vilket inte bedömdes aktuellt då livsmedelsverksamheten skulle läggas ner påföljande dag.”
Ni har straffat ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL