Newcastle2023-06-30
Flock till svenska kycklingindustrin har vaccinerats av misstag mot Newcastle – hårdbevakas på gård i Skåne
AVSLÖJANDE En flock med fåglar, så kallade grandparents, vaccinerades av misstag mot Newcastle i Storbritannien innan de skickades till Sverige för att ingå i produktionen av uppskattningsvis 700 000 parents och i sin tur 111 miljoner slaktkycklingar värda 80 miljoner EUR. Nu måste flocken med grandparents övervakas rigoröst fram till utslaktningen i februari nästa år.
– De råkade bli vaccinerade eftersom de vistades i samma utrymme där en flock till Zambia innan vaccinerats med sprayvaccin, säger Enisa Miljanic som är smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.
– Problemet är att det är förbjudet i Sverige att vaccinera kycklingar mot Newcastle. Detta eftersom Sverige har status som friförklarat utan vaccinering mot Newcastle.
Det var i februari i år som det påträffades antikroppar mot paramyxovirus (alltså enligt uppgift Newcastle /red) i en flock med grandparents på en gård i Skåne län. Flocken hade importerats från Storbritannien som dagsgamla kycklingar i slutet av december förra året.
Jordbruksverket inledde en utredning och fann bland annat att flocken alltså av misstag utsatts för ett vaccin.
Den 10 maj flyttades flocken till en annan gård i Skåne län.
Avföringen från flocken ska ha värmebehandlats och sprayats med desinfektionsmedel.
Det är framför allt av livsmedelsförsörjningsskäl och ekonomiska skäl som Jordbruksverket inte tidigare låtit destruera flocken.
”Utslaktning av en flock spruce grouse (felskrivet enligt Jordbruksverket, handlar istället om grandparents till vanliga slaktkycklingar /red) skulle innebära stora förluster för livsmedelsproduktionen i Sverige. Själva flocken är värd 5.6 miljoner euro och den skulle producera cirka 700 000 parents som indirekt kommer att producera 111 000 000 slaktkycklingar (i slaktkycklingproduktion till ett värde av 80 miljoner EUR)”, skriver Jordbruksverket i ett dokument.
Flocken har hållits i anläggningar som enligt Jordbruksverket har hög biosäkerhet. Samma gäller för den gård där de nu befinner sig.
Oron är nu att flocken med grandparents ska smittas av Newcastle och föra smittan vidare till flockar med parents. Den vaccination som flocken med grandparent fått har inte varit tillräckligt för att ge ett fullgott skydd mot Newcastle då de inte fått någon boosterdos med vaccin.
Det gör det också enligt uppgift svårt för myndigheterna att upptäcka om flocken ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: genrebild. Foto: FoodMonitor.