Veterinär injicerade avlivningsvätska direkt i hjärtat på lamm, kalv, hund och katt – i strid med svensk lagstiftning – uppger Jordbruksverket
Enligt Jordbruksverket har en veterinär med utländsk utbildning vid upprepade tillfällen avlivat djur i strid med svensk djurskyddslagstiftning genom att injicera avlivningsvätska direkt i hjärtat på fyra djur – en kalv, ett lamm, en hund och en katt – som inte har varit medvetslösa. Dessutom ska hans journalföring varit bristfällig. Jordbruksverket har i dagarna anmält veterinären till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.
”Jordbruksverket ser mycket allvarligt på att en veterinär som är verksam i Sverige inte följer svensk djurskyddslagstiftning, oavsett om det beror på bristande kunskap om lagstiftning eller bristande kunskaper inom veterinärmedicin”, skriver Jordbruksverket i anmälan.
Jordbruksverket skriver också att man anser att veterinären är oskicklig och olämplig som veterinär.
”… lammet den 15 april 2022 och kalven den 4 maj 2022, har avlivats med hjärtstick efter att endast ha fått en injektion med läkemedlet Xysol 20 milligram per milliliter”, skriver Jordbruksverket.
Så här har två av avlivningar gått till enligt Jordbruksverket:
”Avlivning ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL