KLS2023-07-06
32 svältutsatta får levererades till KLS Ugglarps i Kalmar
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar en grupp med 32 får som utsatts för svält. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
”Att så många djur från samma besättning var magra och den generellt låga våmfyllnadsgraden tyder på att djuren inte fått tillräckligt med mat. Informationen skickas till länsstyrelsen så att de kan kontrollera om det finns djur kvar i besättningen och om också dessa utsätts för svält till följd av underutfodring”, skriver OV i en anmälan till Länsstyrelsen Kalmar.
”Totalt ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: de aktuella fåren. Foto: Livsmedelsverket.