Livsmedelsverkets lägesbild
”Livsmedelsverkets samlade bedömning 230628 är att tillgången på mat och dricksvatten i nuläget är god, men myndigheten konstaterar att många företag fortsatt anger att det finns en ekonomisk påverkan på deras verksamheter”. Så skriver Livsmedelsverket i sin senaste lägesbild.
De här riskerna ser Livsmedelsverket på kort sikt (1-30 dagar):
"Måttlig ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor