Stockholms stad förbjuder utsläppande av Prime Energy innehållande L-teanin på marknaden
Fyra produkter som säljs som Prime Energy energidryck innehåller det icke godkända nya livsmedlet (Novel food) L-teanin. Det uppger livsmedelskontrollen på Stockholms stad som nu lagt ett förbud mot utsläppande på marknaden som man riktat mot grossisten Wholesale Supplier Sweden AB i Stockholm.
”Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd förbjuder Wholesale Supplier Sweden AB att släppa ut följande livsmedel på marknaden:
Prime Energy cans Blue raspberry (355 milliliter)
Prime Energy cans lemon lime (355 milliliter)
Prime Energy cans strawberry watermelon (355 mílliliter)
Prime Energy cans tropical punch (355 milliliter)”, skriver myndigheten i dagarna i ett beslut om förbud.
Energidrycken ska enligt uppgift ha påträffats i en Hemmakvälls-butik.
Grossisten ska ha gjort ett återkallande.
FoodMonitor har sökt Wholesale Supplier Sweden AB.
/FoodMonitor