slakt2023-07-26
”Livsmedelslokalen var inte ren” – Kronfågel får kritik av Livsmedelsverket
Tidigare denna månad gjorde Livsmedelsverket en kontroll av rengöringen av den utrustning som kallas för ”Giblet” på skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla. Myndigheten fann en lokal som inte var ren.
”Det fanns köttbitar ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor