Uppgift: Great Eastern i Sundsvall brister i information om gluten
När Sundsvalls kommun i dagarna gjorde en oanmäld kontroll på restaurangen Great Eastern i Sundsvall AB fann man brister i hur bolaget informerar om gluten – vilket utsätter personer med celiaki för risker.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor