slakt2023-10-19
Ungtjur med äldre fraktur och utväxt på penisspetsen påträffad på Jämtlandsgården Livsmedel
Nyligen påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Jämtlandsgården Livsmedel AB i Hammerdal en tjur som misstänks ha vanvårdats – benfraktur och utväxt på penis konstaterades.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: det aktuella djuret. Bildtext: OV. Foto: Livsmedelsverket.