Vårdsbergs golfklubb tvingas att koka misstänkt bajsvatten
Det finns intestinala enterokoker och koliforma bakterier i dricksvattnet från Vårdsbergs golfklubbs vattenverk. Det uppger livsmedelskontrollen på Linköpings kommun som i dagarna lagt ett förbud och ett föreläggande mot drabbade Landeryd Golf AB i Bogestad som driver Vårdsbergs golfklubb och vars medlemmar och gäster använder vattnet.
”Förekomst av den typ av bakterier indikerar fekal påverkan från människor eller djur, till exempel via avlopp eller naturgödsel. Vi bedömer att vattnet inte är hälsosamt”, skriver myndigheten.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL