Ännu ett förbud mot Bodyoutlet – tvingas att återkalla bland annat Animal pump pro och Nitraflex Advanced
Efter att ha utrett ett klagomål så lägger Malmö stad nu ett förbud mot Bodyoutlet AB i Malmö att släppa ut livsmedel på marknaden som innehåller nya livsmedel som inte är godkända inom EU. Det är det fjärde förbudet i år mot bolaget.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor