Arla2023-06-01
Arla Foods i Kvibille tvingas att förbättra arbetsmiljön
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har ett skyddsombud på Arla Foods i Kvibille larmat om anställda som är svimfärdiga på grund av dålig arbetsmiljö. Nu hotas Arla Foods med vite på 150 000 kronor om inte brister rättats till senast den 12 januari nästa år.
”Många medarbetare upplever värmen och luftfuktigheten som mycket besvärande. Vidtagna åtgärder har inte givit någon effekt. De har heller inte följts upp”, skriver Arbetsmiljöverket i dagarna i ett beslut.
Så här kommenterar Arla Foods det vite som Arbetsmiljöverket nu lagt:
”Åtgärderna är inplanerade och kommer att vara genomförda före den 12 januari 2024.”
/FoodMonitor
LÄS MER: Anställda svimfärdiga på Arla i Kvibille – skyddsombud larmar
LÄS MER: Skyddsombud larmar om dålig arbetsmiljö på Arla Foods i Kvibille