Undermåliga livsmedelsförpackningar ger allvarliga konsekvenser
Enligt en ny enkät från Reumatikerförbundet så svarar 43 procent att de skadar sig när de försöker öppna förpackningar – och 45 procent har problem flera gånger i veckan med att öppna förpackningar. 2 663 personer svarade på enkäten som gjordes bland förbundets egna medlemmar och medlemmar i PRO, SPF Seniorerna och Neuro.
”Resultatet av vår enkät visar på ett allvarligt problem. En stor grupp i vårt samhälle har sänkt livskvalitet på grund av dåligt anpassade förpackningar och produkter. Som vi ser det är det en rättighet att kunna öppna och försluta en förpackning utan att behöva be om hjälp eller för den delen skada sig. Drygt 55 procent väljer dessutom bort nya förpackningar till förmån för produkter de vet att de kan öppna. Det är något som förpackningsindustrin och produktägarna borde tänka på när de ska lansera en ny eller vidareutveckla en förpackning”, säger Lotta Håkansson, förbundsordförande för Reumatikerförbundet, enligt ett pressmeddelande.
”Minst 1.5 miljoner människor i Sverige har konstaterad nedsatt handfunktion. Orsakerna kan vara flera, till exempel reumatisk sjukdom som reumatoid artrit. Ofta påverkas även handfunktionen efter en stroke, vid multipel skleros, diabetes och ryggmärgsskador. Sveriges åldrande befolkning är också drabbade då handstyrkan blir sämre med åldern. För många människor är det komplicerat och allt för ofta omöjligt att kunna öppna till exempel en medicin- eller livsmedelsförpackning. Detta påverkar i hög grad deras livskvalitet.”
/FoodMonitor