Mälarens vattenvårdsförbund kräver att regeringen skyddar Mälaren från PFAS-kontamination – och tryggar dricksvattenförsörjningen
Om inte åtgärder vidtas vid föroreningskällor för PFAS riskerar de dricksvattenverk som använder grundvatten och vatten från Mälaren att överskrida det nya gränsvärdet for PFAS som träder i kraft om drygt ett par år. Mälarens vattenvårdsförbund vill se kraftfulla åtgärder.
”Staten måste nu ta sitt ansvar och trygga vår dricksvattenförsörjning!”, skriver man i en hemställan i dagarna till regeringen.
Mälaren försörjer enligt Mälarens vattenvårdsförbund 2.4 miljoner människor med dricksvatten. Huvudsakligen gäller det Stockholmsområdet.
De nya gränsvärdena för PFAS ska ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor