Skyddsstopp för matlagning på Vardaga Äldreomsorg i Motala
I dagarna lade ett regionalt skyddsombud på fackförbundet Kommunal Öst ett skyddsstopp mot äldreboendet Björkbladet i Motala, som drivs av Vardaga Äldreomsorg AB, gällande matlagning. Det regionala skyddsombudet har även begärt att Arbetsmiljöverket ingriper.
”Visst arbete som jag lagt skyddsstopp för är matlagning i kök lunch och middag, förberedelse och disk alla dagar som jag anser ska göras av annan personal än vårdpersonalen alla dagar. I min begäran 6kap6a§ finns också köksarbete med, hygien, smitta och att kunskap saknas”, skriver det regionala skyddsombudet till Arbetsmiljöverket.
(En så kallad 6 6a är en begäran från ett skyddsombud om att Arbetsmiljöverket lägger ett föreläggande eller förbud mot en verksamhet /red)
Agerandet gäller vårdbiträden och undersköterskor.
”Personal har under en lång tid farit illa med ohälsa på grund av för låg bemanning och detta har resulterat i högt sjukskrivningstal”, skriver det regionala skyddsombudet.
”Vid våra möten bekräftar ledning att verksamheten inte fungerat på flera plan och att det behöver arbetas fram rutiner, daglig planering, bättre styrning från ledning med mera och bemanning som varit ett stort problem och sjukskrivningar.”
Motala kommun gjorde i början av denna månad ett kontrollbesök på verksamheten och fann brister i kylkedjan hur upprätthölls och hur temperaturkriterier uppfylldes.
FoodMonitor har sökt Vardaga Äldreomsorg.
/FoodMonitor
Fakta:
Vardaga Äldreomsorg AB omsatte förra året cirka 1.4 miljarder kronor och gjorde ett resultat på cirka minus 112 miljoner kronor. Bolaget har 1 961 anställda.